Esther Zaad

Esther Zaad kreeg haar eerste pianolessen aan de muziekschool te Hoensbroek van Annelies Lemeer-Paes. Na haar middelbare schoolopleiding studeerde zij aan het Maastrichts Conservatorium, alwaar zij het diploma koordirectie behaalde bij Jos Besslink. Bij Tonie Ehlen behaalde Esther de diploma's docerend en uitvoerend musicus piano.
Als pianiste speelde ze verschillende keren mee bij o.a. de Marinierskapel. Verder is zij actief als begeleidster van diverse koren en solisten en vormt zij een piano-duo met de pianiste Véron Jongstra. Daarnaast heeft Esther gezongen in het Nederlandse Studentenkamerkoor en het kamerkoor Studium Chorale. Ook is zij lid van het in januari 2004 opgericht Vocaal Ensemble Virenze, een professioneel ensemble dat in diverse kleine bezettingen opereert.
In 2003 was Esther een van de docenten tijdens de Nationale Koorweek, georganiseerd door de Nederlandse Bond van Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen (NBKZO). Verder is zij al enige jaren vaste dirigent bij de Dag van de Koormuziek Limburg (VNK).
Momenteel is Esther werkzaam als pianodocente aan de muziekschool te Heerlen en als dirigente van Vrouwenkoor Thorensis in Thorn, vocal group Fusion en het gemengd koor Pey-Echt. Met Thorensis uit Thorn won zij in 2002 een 1e prijs met lof der jury bij het Limburgs Korenfestival en werd uitgeroepen tot algemeen winnaar van dit festival. Daardoor ontving Thorensis de eervolle uitnodiging deel te nemen aan de halve finale van het Nederlands Koorfestival. In 2008 herhaalde ze die prestatie: Esther behaalde met zowel Fusion als Thorensis een eerste prijs met lof der jury bij het Limburgs Korenfestival. Met Fusion werd ze uitgeroepen tot winnaar van het festival.