Aktiviteiten in 2015

zaterdag 7 februari: Eucharistieviering in de O.L.Vrouw Tenhemelopneming kerk van Chèvremont
Zangvereniging zal de eucharistieviering in het kader van de Lourdesnoveen om 18.00 uur muzikaal opgeluisteren. O.l.v. dirigent Jan Zaad en op het orgel begeleid door Esther Zaad zal de "ST.CANISIUS MESSE" van J. Kircher worden uitgevoerd en o.a. het nieuwe werk "NI IMAMY INYJA POMOŠĈI" uit de Russisch-Orthodoxe Liturgie.

zondag 8 februari: Eucharistieviering in de Rimburgse parochiekerk
De zeswekendienst om 10.00 uur van ons overleden (non-actief) lid Lenie Huntjens wordt door de zangvereniging muzikaal opgeluisterd. Het programma is hetzelfde als op 7 februari.

vrijdag 13 maart: Eucharistieviering in de H.Jozefkerk van Waubach
De St.Jozefnoveen om 19.00 uur wordt door Zangvereniging Eendracht - o.l.v. dirigent Jan Zaad en op orgel begeleid door Esther Zaad - meerstemmig opgeluisterd met o.a. een uitvoering van de "ST.CANISIUS MESSE" van J. Kircher.

maandag 16 maart: Jaarvergadering
De 137ste jaarvergadering van Zangvereniging Eendracht wordt om 20.15 uur in het verenigingsgebouw D'r Eck gehouden.

zondag 5 april: Eucharistieviering in de Rimburgse parochiekerk
De hoogmis om 10.00 uur bij gelegenheid van Pasen wordt door Zangvereniging Eendracht meerstemmig opgeluisterd. O.l.v. dirigent Jan Zaad en op het orgel begeleid door Esther Zaad zal o.a. de "ST.CANISIUS MESSE" van J. Kircher worden uitgevoerd.

maandag 4 mei: Dodenherdenking bij de St.Jozefkapel
Deze herdenking om 19.15 uur wordt door Zangvereniging Eendracht muzikaal opgeluisterd.

zondag 14 juni: Sacramentsprocessie in Rimburg
Zoals gebruikelijk zal Zangvereniging Eendracht de jaarlijkse Bronk met gezang opluisteren bij de rustaltaren en de afsluitende eucharistieviering op de Gremelsbrugge.

maandag 13 juli: laatste repetitie vóór de vacantie

maandag 31 augustus: eerste repetitie ná de vacantie

vrijdag 25 september: Concert in wijkzorgcentrum Heereveld te Landgraaf
Om 15.00 uur zal door de zangvereniging o.l.v. dirigent Jan Zaad een luchtig concert worden verzorgd.

vrijdag 9 oktober: Najaarsconcert in het Theater Landgraaf te Waubach
Zangvereniging Eendracht zal wederom een najaarsconcert organiseren op vrijdag 9 november in het Theater Landgraaf. De aanvang van het concert is om 20:00 uur en de toegangsprijs is € 7,50. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor en aan de kassa van het theater. Zangvereniging Eendracht Rimburg staat onder leiding van dirigent Jan Zaad en wordt op piano begeleid door Esther Zaad. Het koor zal een aantal nieuwe werken uitvoeren (o.a. "Home is a special kind of feeling" van John Rutter en "Homeward bound" van Jay Althouse). Aan dit concert werken verder mee Mannenkoor David Spekholzerheide dat onder leiding staat van dirigent Jan Gouders en op piano wordt begeleid door Pavlina Ognianova. Zowel Zangvereniging Eendracht als Mannenkoor David zullen bij enkele werken op viool worden begeleid door Patrick Heckmanns. Ook zal hij, samen met zijn echtgenote Pavlina op piano, een muzikaal intermezzo verzorgen (zie ook raamaffiche en programma).

zondag 22 november: Eucharistieviering in de Rimburgse parochiekerk
Bij gelegenheid van de St.Ceciliaviering wordt de hoogmis om 10.00 uur door Zangvereniging Eendracht, onder leiding van dirigent Jan Zaad en met orgelbegeleiding van Esther Zaad meerstemmig opgeluisterd met een uitvoering van de "MESSE NOTRE DAME" van T. Bordonel, aangevuld met enkele liederen waaronder het nieuwe werk "GO IN PEACE AND LOVE" van compinst Sally K. Albrecht.

zaterdag 28 november: Familieavond
De traditionele familieavond voor de leden en partners van Zangvereniging Eendracht en genodigden vindt plaats om 20.00 uur in verenigingslokaal D'r Eck in Rimburg. Tijdens deze avond worden 2 jubilarissen gehuldigd: Mientje Huntjens (25 jaar lid) en voorzitster Rita Schulteis (12½ jaar lid).

zondag 6 december: Concert in Schinveld
Op uitnodiging van het dameskoor Pro Musica uit Schinveld - dat eveneeens onder leding staat van dirigent Jan Zaad - zal Zangvereniging Eendracht medewerking verlenen aan een concert. Dit concert begint om 15:00 uur in het cultureel centrum FaSiLa van Schinveld.

donderdag 24 december: Eucharistieviering in de Rimburgse parochiekerk
De Kerstavondmis om 17.00 uur in de parochiekerk van Rimburg wordt door Zangvereniging Eendracht meerstemmig opgeluisterd. Uitgevoerd wordt de "JUBILEUMMIS" van Jan Zaad, aangevuld met enkele kerstliederen. Het koor staat onder leding van dirigent Jan Zaad en wordt op het orgel begeleid door Esther Zaad.