aktiviteiten in 2021 aktiviteiten in 2020 aktiviteiten in 2019 aktiviteiten in 2018 aktiviteiten in 2017 aktiviteiten in 2016

Aktiviteiten in 2022

Zangvereniging Eendracht Rimburg viert in 2022 het 145-jarig verenigingsjubileum.
maandag 21 februari: Informele bijeenkomst
Na de 4e lockdown i.v.m. corona organiseert Zangvereniging Eendracht vandaag een informele bijeenkomst voor de leden van het koor om de onderlinge contacten aan te halen. Vanaf maandag 7 maart worden de repetities hervat.

zondag 17 april: Eucharistieviering in de Rimburgse parochiekerk
De hoogmis om 9.30 uur bij gelegenheid van Pasen wordt door Zangvereniging Eendracht meerstemmig opgeluisterd. O.l.v. dirigent Jan Zaad en op het orgel begeleid door Esther Zaad wordt de St.Canisius-Messe van Johann Kircher uitgevoerd, aangevuld met enkele liederen.

maandag 2 mei: Jaarvergadering
Na twee jaar kunnen we weer een jaarvergadering houden om 19:30 uur in ons verenigingslokaal.

zondag 6 juni: Eucharistieviering in de Rimburgse parochiekerk
De hoogmis om 9.30 uur bij gelegenheid van Pinksteren wordt door Zangvereniging Eendracht meerstemmig opgeluisterd.

maandag 18 juli: laatste repetitie voor de vacantie

maandag 5 september: eerste repetitie na de vacantie

zondag 27 november: Eucharistieviering in de Rimburgse parochiekerk
Bij gelegenheid van de St.Ceciliaviering wordt de hoogmis om 09.30 uur door Zangvereniging Eendracht meerstemmig opgeluisterd.
Daarna is er een koffietafel in het verenigingslokaal voor leden met partners en genodigden waarbij jubilarissen zullen worden gehuldigd.

zondag 11 december: Adventsconcert in de Rimburgse parochiekerk
In het kader van het 145-jarig jubileum wordt een Adventsconcert georganiseerd. Dit concert begint om 18.30 uur in de parochiekerk van Rimburg waaraan medewerking wordt verleend door Fanfare Victoria uit Rimburg (nadere informatie volgt).
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de gemeente Landgraaf i.v.m. het 40-jarig bestaan van de gemeente.

zaterdag 24 december: Eucharistieviering in de Rimburgse parochiekerk
De Kerstavondmis om 17.00 uur in de parochiekerk van Rimburg wordt door Zangvereniging Eendracht meerstemmig opgeluisterd.